แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU เมียนมา ลาว กัมพูชา (มีคนงานแล้ว)

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work P

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

ดูใบอนุญาต
การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา

หากองค์กรของคุณมีปัญหา ขาดคนงานสำหรับโรง

โทษทางกฎหมายนายจ้างและลูกจ้าง

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ฉบับแก้ไข 2561

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้

เพราะแรงงานคือหัวใจของธุรกิจ

เราทำงานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กิรติ เศวตเสนีย์ กรรมการผู้จัดการ

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน 1.หนังสือเดินทาง (Passport) 2. ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA) 3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

Read more