การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน-Visa | Passport | Visa | Workpermit

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอยู่แล้ว

แต่ใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่ากำลังจะหมดอายุ

สามารถติดต่อเพื่อขอต่ออายุได้
 

 

 

 

 

 

 

 


ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

 

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

จะเป็นใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart card)
ซึ่งง่ายต่อการพกพา มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง
และง่ายในการตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจาก QR Code ที่ปรากฏบนบัตร
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี

โดยแรงงานนำเข้าแบบ (MOU) จะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E – Work Permit ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดสระแก้ว หนองคาย และตาก ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงาน MOU ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแบบเดิม เมื่อมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E – Work Permit เช่นกัน

สนใจติดต่อนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129,
080-168-3555, 080-168-3666, 089-114-8888
LINE ID: @passportvisa

http://passportvisa.in.th

Facebook Comments