ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU (มีคนงานแล้ว) | Passport | Visa | Workpermit

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว

ต่อใบอนุญาตไม่ได้ | เข้าศูนย์ OSS ไม่ทัน

แก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สำหรับนายจ้าง

ยื่นทำ MOU ได้ ทั้ง3สัญชาติ

สัญชาติเมียนมา

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง สัญชาติเมียนมา

สัญชาติลาว

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง สัญชาติลาว

สัญชาติกัมพูชา


ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง สัญชาติกัมพูชา

ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

 

เอกสารที่จะได้รับ
หนังสือเดินทาง  (Passport)
วีซ่าทำงาน 2 ปี  (Visa)
ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี  (Work Permit)

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี

Facebook Comments