fbpx

 

แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

(ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 )

 

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี
เมียนมา ลาว กัมพูชา
กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563

ตาม มติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายกรณีพิเศษ (MOUในประเทศ)

ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 31มีนาคม2563

1. ยื่น name list ที่สถานที่จัดหางานจังหวัด ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 3-5 วัน
2. นัดหมายตรวจสุขภาพและคำนวณค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3-5วัน
3. พาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลระยะเวลาดำเนินงาน 1 วัน
4. รับผลตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาล ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3-5 วัน
5. นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อ ตรวจลงตราวีซ่า ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และทำบัตรประจำตัว(บัตรชมพูใหม่)

สิ่งที่จะได้รับหลังเสร็จขั้นตอน

1. วีซ่า 1 ปี (31 มีนาคม 2564)
2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (31 มีนาคม 2565)
3. บัตรประจำตัวคนต่างด้าวใบใหม่

สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้

เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 5 ชุด
  3. เอกสารยินยอมจากเจ้าบ้าน (กรณีนายจ้างไม่ใช่เจ้าบ้าน)
  4. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน
  5. เอกสารต่างด้าวตัวจริงทั้งหมด
  6. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป พื้นหลังขาว (มีบริการถ่ายให้)

ติดต่อ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

www.passport.co.th

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

https://line.me/ti/p/%40xrc3692d

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments
บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563