เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน | Passport | Visa | Workpermit

วันที่ 26/12/2018
การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอันเป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Facebook Comments
เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 26/12/2018