เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา | Passport | Visa | Workpermit

วันที่ 14/09/2018

เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้างที่ประเทศไทย จำนวน 260 คน

ลงตราวีซ่า เข้าศูนย์อบรมแม่สอด และตรวจสุขภาพ

นำเข้าแรงงานใหม่นำส่งงานโรงงานและงานก่อสร้าง

และนำเข้าแรงงานเก่าที่มีเอกสารแล้วหมดอายุหรือไม่ถูกต้องโดยดำเนินการทำเอกสาร MOU ใหม่

 

 

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
Facebook Comments
คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง