เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้งวันที่ 02/08/2018 | Passport | Visa | Workpermit

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง 

 

 

 

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
Facebook Comments
เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้งวันที่ 02/08/2018