fbpx

 

เตือนภัยนายจ้าง สถานประกอบการ

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU

 

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ทำได้ 2 วิธีเท่านั้นคือ

1. นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง

2.โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

 

บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ

1.บริษัทมีคำว่า “ นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ”

2.มีใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (แบบ บด.1 หรือแบบ นจ.4 )

3.ลูกจ้างของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศจะมีบัตรประจำตัว (แบบ บต.17)

4.สามารถดำเนินการแทนนายจ้างได้

5.นายจ้างไม่ต้องวางหลักประกัน 1000 บาทต่อ 1 คนต่างด้าว

 

ตัวอย่างใบอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ( นจ.4) เเละ

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้จัดการ / ลูกจ้าง (บต.17)

 

กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

1.ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

2.ไม่สามารถรับมอบอำนาจจากนายจ้างไปดำเนินการได้ นายจ้างต้องไปติดต่อเอง

3.นายจ้างต้องวางหลักประกัน 1,000 บาท ต่อ 1 คนต่างด้าว

 

ใช้บริการกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต “หากเกิดความเสียหาย” กรมการจัดหางานช่วยท่านไม่ได้นะครับ !!!
———————————————————————————————————————————————–
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้าง

  1. ไม่ทำตามข้อตกลงหรือสัญญา ที่ทำกับนายจ้าง นายจ้างจะไม่สามารถติดตามตัวได้
    ( ไม่รับโทรศัพท์ หรือหนีหาย )
  2. นายจ้างอาจจะได้รับเอกสารคนต่างด้าวที่เป็นของปลอม
  3. ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างจ่าย อาจจะไม่ได้คืน (หลักฐานอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินคดี )

สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

หัวข้อ ข่าวประกาศ
เรื่อง รายชื่อบริษัทจัดหางานในประเทศที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

https://www.doe.go.th/prd/alien

!! คุ้มหรือ ? ที่จ่ายเงินแล้วต้องทำเอง !!

ด้วยความปรารถณาดีจาก สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน

Facebook Comments