fbpx

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563

  แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 (ต้องดำเนินการให้เสร

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD กับ บัตรชมพู (มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562)

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม Ci กับ บัตรชมพู (มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562)

3 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนกัมพูชา ที่มีเล่ม TD กับ บัตรชมพู (มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562) ตรวจสอบ

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci กับ บัตรชมพู (มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562)

2 วิธี ต่อใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนลาว ที่มีเล่ม Ci กับ บัตรชมพู (มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562)

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีเล่ม ci และ visa หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 บัตรชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ถ้า

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

ไทย-พม่า ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือเตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานพม่าตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน
เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอัน
เป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา สำหรับบริษัทที่ต้องการแรงงาน

mouเมียนมา_จัดหาคน

  ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาคน) 1. ยื่น-รับ แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามา

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ มาตรา 38

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นายจ้างควรรู้และปฎิบัติ การแจ้งที่พักคนต่างด้าวภานใน 24 ชม. และ

รมว.แรงงานเผยให้แรงงานต่างด้าวทำได้12อาชีพ3แบบ-ห้ามอีก28อาชีพ

อาชีพที่ต่างด้าวทำได้

หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน