fbpx

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา  ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกเลย

เตือน!! คนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ลักลอบออกนอกประเทศไทย จะเข้าประเทศไทยไม่

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จังหวัดปทุมธานี เมียนมา ลาว กัมพูชา กลุ่มที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563

  แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 (ต้องดำเนินการให้เสร

แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

แนวทางการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 (

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

ไทย-พม่า ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือเตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานพม่าตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้

การผ่อนผันให้แรงงานกลับประเทศช่วงสงกรานต์ ปี 2562

การผ่อนผันให้แรงงานกลับประเทศช่วงสงกรานต์ ปี 2562

การผ่อนผันให้แรงงานกลับประเทศช่วงสงกรานต์ ปี 2562 การผ่อนผันให้แรงงานกลับประเทศช่วงสงกรานต์ ปี 2562

วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

วิธีการยื่นเอกสารกับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด วิธีที่ 1  นายจ้างเต

วิธีตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?

วิธีตรวจสอบบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้น<b>เชื่อถือได้หรือไม่ ? </b>

ตรวจสอบ : บริษัทได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ?
ดูลักษณะการทำงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศว่า น่าเชื่อถือ หรือไม่ ?

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU 

หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตาม MOU

เตือนภัยนายจ้าง สถานประกอบการ หยุด!!! ใช้บริการกลุ่มคนหรือบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้