เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน
เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอัน
เป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทร์ วันที่ 10/09/2018

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทร์ วันที่ 10/09/2018

MOU แรงงานลาว
พาไปตรวจสุขภาพ และ เดินทางไปรับวีซ่าที่เวียงจันทร์
เข้าศูนย์อบรมหนองคาย รับใบอนุญาตทำงาน

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้งวันที่ 06/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้งวันที่ 06/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง