fbpx

Myanmar Version : พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Myanmar Version : พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများထံသို့ ပြန်အပ်ပြီး သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် မိတ္တူသိမ်းထားပါ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမိန့် ဥပဒေ သာသနာနှစ် 2560 ခုနှစ် ပြင်ဆင်ဖြည့် စွက်ချက်
– ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တားမြစ်ချက်များ

Myanmar : การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

Myanmar : การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်လွန်နေခြင်း (သို့) ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုလျှင် လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ သာသနာနှစ် 2522 ခုနှစ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊

Myanmar Version : กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

Myanmar Version : กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

ဥပဒေရေးရာ တားမြတ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ် သာသနာနှစ် 2541 ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကာကွယ်ပေးခြင်းဥပဒ

Myanmar Version : แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

Myanmar Version : แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

‌ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် လူမှုဖုံလုံရေးစနစ်ထဲသို့ ဝင်ရမည် (သာသနာနှစ် 2533 ခုနှစ်က အမိန့်ဥပဒေနှင့် သာသနာနှစ် 2537 ခုနှစ် အမိန့်ဥပဒေ) အရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားသည်

Myanmar Version : ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

Myanmar Version : ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ရွှေပြောင်းအလုပ်အမားများ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအားလုံး ကြိုဆိုပါ၏ ထိုင်းနိုင်ငံကို ယုံကြည်စိတ်ချပါ နည်းမျိုးစုံမှ လိမ်လည်လှည်ဖျားမူမရှိအောင် ထိုင်းနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများနှင့် တန်းတူညီမျှစွာ ကြည့်ရှူးစောင့်ရှောက်ပေးလျှက်ရှိပါသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သိထားသင့်သည့် အကြောင်းအရားများမှာ

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจัดตั้ง 10 ศูนย์ ณ จัดหางานจังหวัด ได้แก่

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวครบกำหนดสัญญาจ้างงาน (Lao Version)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวครบกำหนดสัญญาจ้างงาน (Lao Version)

ข้อควรปฏิบัติเมื่อแรงงานต่างด้าวทำงานครบกำหนดสัญญาจ้างงานแล้ว

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Lao Version)

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Lao Version)

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 (Lao Version)

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 (Lao Version)

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง (Lao Version)

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง (Lao Version)

แรงงานต่างด้าวที่เข้าตาม  MOU ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญํติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้