อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร (Laos)
ຖ້າຢາກເຮັດວຽກແບບຖຶກກົດໝາຍ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ?

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร (Laos) <br> ຖ້າຢາກເຮັດວຽກແບບຖຶກກົດໝາຍ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ?

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้น ผิดกฎหมาย
ການເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ໂດຍໃຊ້ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວ  ຜິດກົດຫມາຍ

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแ

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต