Myanmar | Passport | Visa | Workpermit

จัดหาพนักงาน พม่า เมียนมา โดยการนำเข้าแรงงาน MOU

จัดหาพนักงาน พม่า เมียนมา โดยการนำเข้าแรงงาน MOU

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการคัดเลือกแรงงาน ,ขั้นตอนที่ 2 : พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ ,ขั้นตอนที่ 3 : เซ็นต์สัญญานำเข้าแรงงาน