fbpx

จัดหาพนักงาน พม่า เมียนมา โดยการนำเข้าแรงงาน MOU

จัดหาพนักงาน พม่า เมียนมา โดยการนำเข้าแรงงาน MOU

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการคัดเลือกแรงงาน ,ขั้นตอนที่ 2 : พาแรงงานไปตรวจสุขภาพ ,ขั้นตอนที่ 3 : เซ็นต์สัญญานำเข้าแรงงาน

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา สำหรับบริษัทที่ต้องการแรงงาน

mouเมียนมา_จัดหาคน

  ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติเมียนมา (จัดหาคน) 1. ยื่น-รับ แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามา

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง สัญชาติเมียนมา

  ขั้นตอนนำเข้าแรงงานเมียนมา MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว) ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมีย

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมต

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต้องรีบยื่นเรื่องด่วน!!! เอกสารที่ต้องใช้ 1.หนังสือรับรองบริษ

นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตาม

​แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากช้า.. ผลักดันกลับประเทศ

​แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากช้า.. ผลักดันกลับประเทศ

แรงงานเมียนมา! รีบไปตรวจสัญชาติ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หากช้า.. ผลักดันกลับประเทศ ย้ำนายจ้างที่จ้า

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

ตรวจสัญชาติ ต่อวีซ่า ไม่ต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 ผิดกฎหมายทันที

กลุ่มบัตรชมพูตรวจสัญชาติ เมื่อลงตราวีซ่าแล้ว ต้องยื่นขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ต่างด้าวที่อยู่ครบ 4 ปี 6 ปี ต่อได้แล้ว! บัครชมพู ตรวจสัญชาติ ทำหนังสือเดินทาง! การบริหารจัดการแรงงา