อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร (Myanmar)
တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမည်နည်း

อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร (Myanmar)<br>တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမည်နည်း

การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้น ผิดกฎหมาย
အလည်ဗီဇာြဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း  တရားမဝင်ခြင်း

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ ครม. 16 มกราคม 2561

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแ

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

นายจ้างลูกจ้างไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต