fbpx

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติพม่า เมียนมา ประจำเดือน ธันวาคม 2019

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติพม่า เมียนมา ประจำเดือน ธันวาคม 2019

  นัดหมายแรงงานเมียนมาที่เรื่องอนุมัติจากสถานทูตแล้วเพื่อเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่เมียวดี-แม

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติพม่า เมียนมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2019

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติพม่า เมียนมา

นัดหมายแรงงานเมียนมาที่เรื่องอนุมัติจากสถานทูตแล้วเพื่อเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่เมียวดี-แม่สอด หล

MOU แรงงานกัมพูชา เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่สระแก้ว พฤศจิกายน 2019

MOU แรงงานกัมพูชา เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

MOU แรงงานกัมพูชา พาไปตรวจสุขภาพ และ เดินทางไปรับวีซ่าที่ด่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้าศูนย์อบรมสระแก

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว ประจำเดือนธันวาคม 2019

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว

วันที่ 1 รวมตัวกันที่ออฟฟิศ หรือ สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพมหานคร หมอชิต(จัตุจักร) และมุ่งหน้าเข้าส

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2019

ผลงานนำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติลาว

วันที่ 1 รวมตัวกันที่ออฟฟิศ หรือ สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพมหานคร หมอชิต(จัตุจักร) และมุ่งหน้าเข้าส

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 25/11/2019

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 25/11/2019

วันที่ 25/11/2019 เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเ

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 29/11/2019

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 29/11/2019

วันที่ 29/11/2019 การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน เดินทา

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 26/11/2019

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 26/11/2019

วันที่ 26/11/2019 เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเ

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 19/11/2019

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 19/11/2019

วันที่ 19/11/2019 การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน เดินทา

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 18/11/2019

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 18/11/2019

วันที่ 18/11/2019 เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเ

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 14/11/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 14/11/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 14/11/201

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทน์ วันที่ 12/11/2019

MOU แรงงานลาว เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่เวียงจันทน์ วันที่ 12/11/2019

MOU แรงงานลาว พาไปตรวจสุขภาพ และ เดินทางไปรับวีซ่าที่เวียงจันทน์เข้าศูนย์อบรมหนองคาย รับใบอนุญาตทำงา

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 25/10/2019

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 25/10/2019

วันที่ 25/10/2019 เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเ

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 24/10/2019

คนงานเมียนมา ออกจากด่านเมียวดี-เมียนมา เพื่อเดินทางเข้ามาทำงานกับนายจ้าง วันที่ 24/10/2019

วันที่ 24/10/2019 เดินทางไปเซ็นเอกสารเพื่อรับคนงานเมียนมา จากด่านเมียวดี-ประเทศเมียนมา เพื่อเดินทางเ

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 23/10/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 23/10/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 23/10/201