fbpx

สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตเล่ม สีเขียว ( Certificate of identity ) และ พาสปอร์ตเล่มสีแดง ( Inter )

วีซ่าทำงานจะหมดอายุ   “วันที่ 31 – มีนาคม 2020”

ต้องรอมติครม. การต่อวีซ่าสิ้นปี 2019 ว่าจะให้ต่อวีซ่าหรือไม่


ทำไมต้องรีบทำนำเข้าแรงงาน MOU ก่อนวีซ่าหมดอายุ 

 • แรงงานสามารถอยู่รอที่ประเทศไทยและ ทำงานระหว่างรอดำเนินการได้ไม่ต้อง กลับไปรอที่ประเทศตนเอง 1-2 เดือน
 • ไม่ต้องเสียเวลาในการรอมติ ครม.
 • หากมติ ครม. ประกาศ ไม่ให้ ต่อวีซ่า ต้องนำเข้าแรงงาน MOU เช่นกัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการนำเข้าแรงงาน MOU  คือ  ช่วงเดือนกันยายน 2019  
เนื่องจาก ระยะเวลาดำเนินการ MOU ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน แต่ช่วงปลายปีจะมีคนทำเยอะมากและวันหยุดราชการเยอะจึงต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 6 เดือน ถ้าดำเนินการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงนี้เรื่องจะ ดำเนินการเสร็จพอดีกับช่วงวีซ่าหมดอายุ


ขั้นตอนการขำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา MOU 

 1. นายจ้างไทยถ่ายรูปคู่กับคนงาน
 2. ยื่นขอ MOU
 3. ยื่นขอ Name list
 4. พาแรงงานเดินทางไปเมียนมาเพื่อทำหนังสือเดินทางและทำสัญญาจ้างงาน
 5. เเรงงานเดินทางไปเมียวดี เพื่อทำบัตรสมาร์ทการ์ด
 6. แรงงานเดินทางมาเเม่สอดเพื่อรับวีซ่า
 7. แรงงานตรวจสุขภาพ
 8. เเรงงานเข้าศูนย์อบรมที่เเม่สอด 1 วัน เเละทำบัตรแรงงาน  ( Work Permit )

เอกสารที่ต้องใช้ 

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการ 6 ชุด
 3. รูปถ่าย ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน ที่พักคนงาน
 4. แผนที่บริษัทและสถานที่ทำงาน
 5. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
 6. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
 7. รูปถ่ายแรงงาน 1 นึ้วครึ่ง 6 ใบ
 8. บัตรประชนเมียนมาตัวจริง วันไปทำพาสปอร์ต
 9. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริง วันไปทำพาสปอร์ต

บริษัท นำเข้าต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 028215965

 • นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
 • รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
 • สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
Facebook Comment
Facebook Comments