fbpx

mou Laos
mou Laos
mou Laos
mou Laos

ຫນັງສືຜ່ານແດນ : ມັນເປັນເອກະສານທີ່ຢືນຢັນຕົວຕົນ ແລະສັນຊາດຂອງຜູ້ຖື ໂດຍລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ.

mou Laos
mou Laos

ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວ (Tourist Visa ) : ເປັນວີຊ່າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວຈະມີເງື່ອນໄຂ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ ຫຼື ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດທຸກຊະນິດ.

 

mou Laos
mou Laos

ການເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ໂດຍໃຊ້ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວ  ຜິດກົດຫມາຍ

mou Laos
mou Laos

ຖ້າຢາກເຮັດວຽກແບບຖຶກກົດໝາຍ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ?
ນາຍຈ້າງດຳເນີນການນຳເຂົ້າແຮງງານແບບຖຶກກົດໝາຍ (MOU)  ກັບບໍລິສັດ ນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ ໂກຣເບີ້ນ ອີເວັ້ນ ຈໍາກັດ

mou Laos
mou Laos

ຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າແບບ MOU ສຳຫລັບແຮງງານສັນຊາດລາວ (ທີ່ມີແຮງງານຢູ່ແລ້ວ)
ມີຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
1. ນາຍຈ້າງຍື່ນເອກະສານນຳເຂົ້າແຮງງານ ກັບບໍລິສັດ ນຳຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ ໂກຣເບີ້ນ ອີເວັ້ນ ຈໍາກັດ
2.  ລໍຖ້າໃຫ້ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ດໍາເນີນການປະມານ 45-60 ວັນ
3. ບໍລິສັດແລະນາຍຈ້າງນັດໝາຍກັນ ເພື່ອສົ່ງແຮງງານກັບໄປວຽງຈັນ
4. ບໍລິສັດພາແຮງງານໄປກວດສຸຂະພາບ.
5.  ບໍລິສັດພາແຮງງານໄປທີ່ວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບວີຊ່າ ໄລຍະເວລາ 2 ວັນ
6. ບໍລິສັດພາແຮງງານເຂົ້າສູນອົບຮົມ ຢູ່ໜອງຄາຍ ໄລຍະເວລາ 1 ວັນ
7. ບໍລິສັດພາແຮງງານກັບຮອດບ່ອນເຮັດວຽກ

mou Laos
mou Laos

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໃຊ
1. ໃບຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດ 5 ຊຸດ
2.  ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວນາຍຈ້າງ / ທະບຽນບ້ານນາຍຈ້າງ 5 ຊຸດ
3. ແຜນທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
4. ສໍາເນົາຫນັງສືຜ່ານແດນແຮງງານ
5. ຮູບຖ່າຍ 2 ນິ້ວຈຳນວນ 6 ຮູບທີ່ມີພື້ນຫຼັງສີຂາວ.
6. ກໍລະນີເຊົ່າສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ໃຫ້ນາຍຈ້າງແໜບສັນຍາເຊົ່ານຳ.

mou Laos
mou Laos

ເອກະສານທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ເດີນທາງກັບເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ເພື່ອເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງ ຈະໄດ້ຮັບເອກະສານດັ່ງນີ້:
1. ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ
2. ວີຊ່າ
3. ຫນັງສືຜ່ານແດນ
4. ໃບກວດສຸຂະພາບ


ลาว อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร


FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GLOBAL EVENTS COMPANY LIMITED

Contact us
www.passport.co.th
email : info@passport.co.th
Line : @passportvisa
Tel : 02 821 5965
press 1 : Nonthaburi
press 2 : Ratchada (MRT Thailand Cultural Centre )
press 3 : Samut Prakan (ฺBangna Hospital )

LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments