การเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มสีเขียวเป็นเล่มสีแดง | Passport | Visa | Workpermit

การเปลี่ยนหนังสือเดินทางเมียนมา (Passport Myanmar) เล่มสีเขียว (Ci: Certificate of identity) เป็น เล่มสีแดง (Inter)เนื่องจากแรงงานเมียนมาที่ใช่เหนังสือเดินทางสีเขียวอยู่นั้นอายุวีซ่าทำงานจะมีอายุถึง31/3/2563 ถ้ารัฐบาลประกาศให้ต่ออายุ จะต้องใช้เล่มสีแดงในการต่ออายุ

แต่ถ้าไม่ให้ต่ออายุจะต้องยื่นเรื่องทำเอกสารเป็นแรงงานน้ำเข้า MOU http://passport.co.th/myanmar-legal/

ขั้นตอนการเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเขียวเป็นเล่มแดง 

 1.  ไปสถานทูตเมียนมาเพื่อถ่ายรูปทำเอกสาร ระยะเวลา 1 วัน และรอรับเล่มพาสปอร์ตระยะเวลา 3-4 เดือน
 2. เมื่อข้อมูลเล่มเก่า ไม่ตรงกับเล่มใหม่ ต้องขอหนังสือรับรอง จากสถานทูตเมียนมา
 3. นำเล่มใหม่ไปที่ ตม. เพื่อทำเรื่องย้าย ตราวีซ่า
 4. ปรับปรุงข้อมูลเล่มใหม่ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลเล่มเก่า

เอกสารที่ต้องใช้ 

 • บัตรประชาชนเมียนมา
 • ทะเบียนบ้านเมียนมา
 • เล่มพาสปอร์ตสีม่วง
 • รูป 1.5 นิ้ว 6 รูป
 • Work permit เล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน นายจ้าง 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้าง 2 ชุด

บริษัท นำเข้าต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

เรื่องแรงงานต่างด้าว
ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 028215965

 • นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
 • รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
 • สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
 • ปราจีนบุรี  กด 4
Facebook Comments