ยกระดับการบริการ ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานผ่าน QR-Code | Passport | Visa | Workpermit

Document Tracking System ( ระบบติดตามการดำเนินการ )

ยกระดับการบริการ MOU ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน ผ่าน QR-Code
ยกระดับการบริการ MOU ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน ผ่าน QR-Code

ระบบติดตามการดำเนินการ

ลูกค้าที่ใช้บริการ

  • นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา
  • ต่อใบอนุญาตทำงาน Workpermit
  • ต่อวีซ่า VISA
  • รายงานตัว 90 วัน
  • แจ้งเข้าแจ้งออก เปลี่ยนนายจ้าง
  • แจ้งที่พักอาศัย
  • ขออนุญาตกลับบ้าน Re Entry
  • หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารแรงงานต่างด้าว

กับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการแบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน smart phone โดยการ สแกน QR Code ที่ทางเราจะออกให้เมื่อยื่นงานกับทางเราแล้ว

 

ระบบติดตามยังเป็นตัวกำหนดเวลาและแจ้งเตือนให้เรา ทราบถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่แจ้งลูกค้าป้องกันปัญหางานตกค้างหรือตกหล่นได้
ระบบติดตามยังเป็นตัวกำหนดเวลาและแจ้งเตือนให้เรา ทราบถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่แจ้งลูกค้าป้องกันปัญหางานตกค้างหรือตกหล่นได้

 

ขั้นตอนการใช้ระบบติดตามการดำเนินงานด้วย QR-Code

ตรวจสอบงาน MOU ด้วยระบบปฏิบัติการ Android
ตรวจสอบงาน MOU ด้วยระบบปฏิบัติการ Android

 

ตรวจสอบงาน MOU ด้วยระบบปฏิบัติการ ios
ตรวจสอบงาน MOU ด้วยระบบปฏิบัติการ ios

ตรวจสอบงาน MOU ด้วยแอพพลิเคชั่น Line 
ตรวจสอบงาน MOU ด้วยแอพพลิเคชั่น Line

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

Facebook Comments
ยกระดับการบริการ ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน ผ่าน QR-Code