fbpx

หากองค์กรของคุณมีปัญหา

 1. ขาดคนงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง
 2. มีคนงานที่ไม่มีใบอนุญาตหรือผิดกฎหมายทำงานอยู่
 3. ต้องการรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

การนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าระบบ MOU

บริการของเรา

 1. รับจัดหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และพม่า
  (Mou) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และรับเหมา
  ก่อสร้าง
 2. รับดำเนินการในกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียน แล้วต้องการเปลื่ยนให้เป็นแรงงาน
  ต่างด้าวที่ถูกกฏหมาย (MOU)

นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถูกกฎหมาย
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยจ้างแรงงานได้ 4 ปี

MOU เมียนมา MOU เมียนมา MOU เมียนมา

สำหรับทำงานโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ทางเรามีแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมจะทำ MOU  เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นำเข้าแรงงาน MOU คือ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า  ลาว กัมพูชา

 

ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU เมียนมา (จัดหาคนงาน)
ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU เมียนมา (จัดหาคนงาน)
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

โดยให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  สถานทูต  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา และตัวแทนบริษัทจัดหางานของประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย

 

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1   หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2   วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี)

1.3   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4   ตรวจสุขภาพ

1.5   ค่ารถเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6   เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7   สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี)

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วตั้งใจทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

 

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
รัชดา (BTS ศูนย์วัฒนธรรม) กด2
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3

Facebook Comments