တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမည်နည်း (Myanmar) | Passport | Visa | Workpermit
mou Myanmar
mou Myanmar
mou Myanmar
mou Myanmar

ပါစပို့စာအုပ် : နိုင်ငံတကာခရိသွားလာရေးအတွက်အစိုးရအသီးသီးမှ သတ်မှတ်ထားသော စားရွက်စာတမ်းအားကိုင်ဆောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

mou Myanmar
mou Myanmar

အလည်ပတ်ဗီဇာ : အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဗီဇာများအား‌ကန့်သတ်ပေးထားသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား၀င်ရောက်ရန်မှာ ဗီဇာရရှိမှသာ သွားလာခွင့်ရှိမည်။

mou Myanmar
mou Myanmar

အလည်ဗီဇာြဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း  တရားမဝင်ခြင်း

mou Myanmar
mou Myanmar
mou Myanmar
mou Myanmar

တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ??
အလုပ်ရှင်မှ တရား၀င်အလုပ်သမားခေါ်တင်ခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကိုဘား အီဘန့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်

မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများအား MOU ဖြင့်၀င်လာရန် လုပ်ရမည့်အဆင့် (အလုပ်သမားရှိပြီး)
အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ

1. အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမားခေါ်ယူရန် စာရွက်စာတမ်းများအားတင် တင်ပေးရမည်
2. ရက်ပေါင်း 30 လောက်စောင့်ဆိုင်းရမည်
3. ကုမ္ပဏီ (သို့) သူဌေးအားမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ရမည်နေ့ကို အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်သည်
4. အလုပ်သမားများအားကုမ္ပဏီမှ ပါစပို့လုပ်မည့်ရုံးအားလိုက်ပို့ပြီး ခန့်မှန်းရက် 7-14 အတွင်းဆက်သွယ်လာမည်ဖြစ်သည်။
5. (လက်ရှိဗီဇာမကုန်ဆုံးသေးသောသူ) အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လာနိုင်သည်။
6. အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပါစပို့လုပ်သောဌာနသို့ပြန်ပြီး (ဆမတ်ကဒ်) တစ်ရက်အတွင်း ရိုက်ရမည်
7. အလုပ်သမားသည် မဲဆောက်ဘက်ခြမ်းကို သွားရောက်ပြီးတစ်ရက်အတွင်းဗီဇာတုံးထုရမည်/ သွေးစစ်ရမည်
8. အလုပ်သမားများသည်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူမိမိအလုပ်ဌာနသို့လိုက်လာရမည်

mou Myanmar
mou Myanmar

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
1. သက်တမ်း 3 လမကျော်လွန်သော ကုမ္ပဏီလက်မှတ် 6 စောင် (ကုမ္ပဏီဆိုလျှင်)
2. အလုပ်ရှင်အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် 6 စောင်
3. ဓါတ်ပုံ၊ ကုမ္ပဏီးရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဓါတ်ပုံ၊ အလုပ်သားမားနေတဲ့နေရာ
4. အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာနှင့် မြေပုံ
5. ပါစပို့မိတ်တူ ဗီဇာနှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် အဟောင်း
6. စာရွက်စာတမ်းအဟောင်းမရှိသော သူများသူဌေးနှင့်အတူ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ရမည်
7. အလုပ်သမားဓါတ်ပုံ 1 လက်မခွဲ 6 ပုံ
8. မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် (ပါစပို့သွားလုပ်ရန် လိုအပ်သည်)
9. အိမ်ထောင်စုစာရင်း (ပါစပို့သွားလုပ်ရန်လိုအပ်သည်)

 

mou Myanmar
mou Myanmar

စာရွက်စာတမ်းများသည် တရား၀င်ဖြစ်ရမည်
ထိုင်နိုင်ငံအတွင်းပြန်ဝင်လာပြီး အလုပ်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါ ယူဆောင်လာရမည့်စာရွက်စာတမ်း
1. အလုပ်လုပ်ခွင့်စာရွက်
2. ဗီဇာ
3. ပါစပို့
4. ဆေးမှတ်တမ်းစာရွက်


เมียนมา อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

Facebook Comments