นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU | Passport | Visa | Workpermit

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ
ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป

แรงงานเมียนมาที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU
แรงงานเมียนมาที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU

Myanmar passportหน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าวMOU เมียนมา MOU เมียนมา MOU เมียนมา

เอกสารที่จะได้รับ

 1. พาสปอร์ต (Passport)
 2. วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
 3. ใบอนุญาตทำงาน 1 – 2 ปี (Work Permit)
  สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี

  ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
  ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

   

  แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU
  แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ
  ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 5 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 5 ชุด
3.ใบโควตา 5 ชุด
4.รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน
5.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน
เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. รูปถ่าย 2นิ้ว 6รูป

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa

Facebook Comments
นำเข้าแรงงานเมียนมา MOU แรงงานที่ไม่มีเอกสาร หรืออยู่ครบ 4ปี 6ปี ที่ต้องการทำงานต่อ