fbpx

MOU แรงงานกัมพูชา เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่สระแก้ว วันที่ 15/10/19

MOU แรงงานกัมพูชา เดินทางไปรับวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ที่สระแก้ว วันที่ 15/10/19

MOU แรงงานกัมพูชา พาไปตรวจสุขภาพ และ เดินทางไปรับวีซ่าที่ด่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา เข้าศูนย์อบรมสระแก

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 24/09/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง วันที่ 24/09/2019

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 24/09/201

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน เนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ ๒ ได้ยกเลิกมาต

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

 ยกเลิกการเปลี่ยนนายจ้าง โดยใช้การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13) พระราชกำหนด การบ

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

ไทย-พม่า ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือเตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานพม่าตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวที่เข้าตาม  MOU ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญํติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยควรทราบข้อควรรู้เบื้องต้น ขนบธรรมเนียมดังนี้