fbpx

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน

ยกเลิกการเพิ่มสถานที่ทำงาน เนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ ๒ ได้ยกเลิกมาต

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13)

 ยกเลิกการเปลี่ยนนายจ้าง โดยใช้การแจ้งเข้า – ออกจาก คนงานต่างด้าว (มาตรา 13) พระราชกำหนด การบ

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

เตรียมนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด มี.ค. 63

ไทย-พม่า ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือเตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานพม่าตาม MOU หลังใบอนุญาตทำงานสิ้

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

การรายงานตัว 90 วัน และ ขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว (Lao Version)

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือขอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ดังนี้

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

กฏหมายข้อห้ามและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าว MOU ต้องเข้าระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวที่เข้าตาม  MOU ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญํติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ข้อควรรู้เบื้องต้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยควรทราบข้อควรรู้เบื้องต้น ขนบธรรมเนียมดังนี้

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตรวจสอบว่าแรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือไม่

แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจะประกอบด้วยเอกสาร 4 อย่าง
1. หนังสือเดินทาง ( Passport ) 
2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ( Visa ) 
3.ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit )
4.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ( บัตรชมพู )

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

เซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน วันที่ 13/09/2018

การเดินทางไปเป็นตัวแทนนายจ้างเพื่อเซ็นสัญญานำเข้าแรงงานเมียนมา MOU ที่พะอัน
เดินทางจากแม่สอดโดยรถยนต์ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไปกลับพะอัน
เป็นตัวแทนนายจ้างในการลงนามสัญญา MOU เมียนมาคนเก่า ต้องการนำเข้าแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย